Garantie & klachten

Garantie

Wij zijn altijd heel voorzichtig met het verzenden van onze producten. Mocht er iets kapot of gebroken aankomen dan vergoedt Kijk op Wonen deze schade. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken.
Op alle artikelen die je koopt bij Kijk op Wonen zit een garantie van 1 jaar. Deze garantie gaat in vanaf de datum van aankoop. Afhankelijk van het soort artikel heb je binnen dit jaar recht op vervanging, kosteloze reparatie of terugbetaling.
Garantie is niet van toepassing als:

  • slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd
  • er aanpassingen aan het product zijn gedaan/li>
  • schade aan het product is ontstaan door valschade, onjuist gebruik, opzet of nalatig onderhoud/li>

Het retour zenden van dit product is op onze kosten, neem hiervoor contact op. Deze garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die je als consument al hebt. De wettelijke garantie houdt in dat het product datgene is en doet wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over een product of over iets anders, neem dan contact met ons op. We streven ernaar om altijd te zoeken naar een nette oplossing. Ons streven is 100% tevreden klanten dus we denken heel graag mee.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.